تیم MartClub با تخصص و مهارت در حوزه های مارکتینگ، تحقیقات بازار، برنامه ریزی، آموزش، برندینگ، هوش تجاری، فن آوری اطلاعات و … در تلاش است به دارندگان کسب و کار در ایران کمک کند تا لذت واقعی کسب و کارشان را بچشند. متخصصین MartClub ضمن تلفیق دانش روز مارکتینگ جهانی و تجربه فضای کاری سازمان های ایرانی راهکارهایی اصولی با شیوه های نوین و خلاقانه به دارندگان کسب و کار ارائه می‌دهند که موجب رضایتمندی آن‌ها و مشتریانشان می‌گردد.
تلاش گروه توسعه کسب و کار MartClub، ارتقا دانش کارشناسان و مدیران کشور و کمک به دارندگان کسب و کار برای حرکت در مسیرهای صحیح و اساسی با متدی متفاوت و حرفه ای می‌باشد. در نگرش تیم متخصص ما، هر فرد و یا هر شرکتی از هر صنف، صنعت و بازاری محق آن است که بخواهد در کسب و کارش پیشرفت را احساس کند. نه پیشرفتی به‌ منزله تلاش‌های بی‌وقفه و فرسایشی؛ بلکه تلاشی آگاهانه برای حرکت در مسیر صحیح و اساسی.

متخصصین ما به دارندگان کسب و کار پس از تبیین دقیق خواسته‌هایشان راهی را می‌شناسانند که گام برداشتن در آن راه، تلاش هدفمند را در کوتاه‌ترین زمان جایگزین تلاش‌های طاقت‌فرسا می‌نماید. ما باور داریم که صرف زمان، هزینه و تلاش به‌ اندازه و در مسیری صحیح، نجات‌بخش بسیاری از کسب و کار های ایرانی می‌باشد.
بیشترین خدمات قابل ارائه MartClub به سازمانها، ادارات دولتی و شرکتهای خصوصی بوده و در راستای پیشرفت اهداف سازمان گام برمیداریم.

متخصصین MartClub

تیم MartClub با تخصص و مهارت در حوزه های مارکتینگ، تحقیقات بازار، برنامه ریزی، آموزش، برندینگ، هوش تجاری، فن آوری اطلاعات و … در تلاش است به دارندگان کسب و کار در ایران کمک کند تا لذت واقعی کسب و کارشان را بچشند. متخصصین MartClub ضمن تلفیق دانش روز مارکتینگ جهانی و تجربه فضای کاری سازمان های ایرانی راهکارهایی اصولی با شیوه های نوین و خلاقانه به دارندگان کسب و کار ارائه می‌دهند که موجب رضایتمندی آن‌ها و مشتریانشان می‌گردد.
تلاش گروه توسعه کسب و کار MartClub، ارتقا دانش کارشناسان و مدیران کشور و کمک به دارندگان کسب و کار برای حرکت در مسیرهای صحیح و اساسی با متدی متفاوت و حرفه ای می‌باشد. در نگرش تیم متخصص ما، هر فرد و یا هر شرکتی از هر صنف، صنعت و بازاری محق آن است که بخواهد در کسب و کارش پیشرفت را احساس کند. نه پیشرفتی به‌ منزله تلاش‌های بی‌وقفه و فرسایشی؛ بلکه تلاشی آگاهانه برای حرکت در مسیر صحیح و اساسی.

متخصصین ما به دارندگان کسب و کار پس از تبیین دقیق خواسته‌هایشان راهی را می‌شناسانند که گام برداشتن در آن راه، تلاش هدفمند را در کوتاه‌ترین زمان جایگزین تلاش‌های طاقت‌فرسا می‌نماید. ما باور داریم که صرف زمان، هزینه و تلاش به‌ اندازه و در مسیری صحیح، نجات‌بخش بسیاری از کسب و کار های ایرانی می‌باشد.
بیشترین خدمات قابل ارائه MartClub به سازمانها، ادارات دولتی و شرکتهای خصوصی بوده و در راستای پیشرفت اهداف سازمان گام برمیداریم.

متخصصین MartClub